Book a Room

 

 

 

VIESNĪCAS “Villalettonia”

Privātuma politika

Kas Mēs esam?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ’’ Aurinko Jurmala’’, reģistrācijas numurs: 40203050256, juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Jūrmala, LV-2015, Latvija.

Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga

Privātuma politikas mērķis ir iespējami īsi un saprotami informēt Jūs par to, kā un kādiem nolūkiem Mēs izmantojam Jūsu personas datus.

Mums ir svarīga Jūsu pārliecība par Jūsu personas datu drošību, pirms Jūs tos izpaužat Mums. Jūsu personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs būtu iespējams identificēt kā indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējiem noteikumiem.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt ne vien Jūsu personas datus, bet jebkuru Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visās Mūsu darbības jomās. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datu veidus Mēs varam vai Mums ir pienākums saņemt no Jums, kādiem nolūkiem Mēs datus izmantosim, kā arī sniedz informāciju par Jūsu kā datu subjekta tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.
Sekojot aktualitātēm datu aizsardzības jomā, Privātuma politika var tikt pakļauta izmaiņām. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādus personas datu veidus Mēs apstrādājam un kāds ir apstrādes nolūks?

Viesnīcas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums viesnīcas pakalpojumus, tajā skaitā naktsmītnes nodrošināšanu. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Mums nebūs tiesības piedāvāt un Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pakalpojumus. Mums ir saistoši likumos noteiktie viesnīcu pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt,vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datus no klientu reģistrācijas anketām Mēs glabājam 1 gadu.

Personas datu veidi
1) Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas  kods vai dzimšanas datums, pilsonība (jeb valsts piederība))
– Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs)
– Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš)
– Cita informācija, lai nodrošinātu viesnīcas pakalpojumus (piemēram, automašīnas reģistrācijas numurs, ja viesnīca piedāvā autostāvvietas pakalpojumu un ja to izmantojat)
2) Elektroniskā pasta adrese
3) Personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

Datu apstrādes likumiskais pamats saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)
1) Pakalpojuma saņemšana, nodrošināšana, vienošanās izpilde – VDAR 6.panta 1.punkta “b” apakšpunkts;
2) Jūsu piekrišana – VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts;
3) Mūsu likumiskais pienākums identificēt klientus kā uz Mums attiecināms juridisks pienākums – VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts.

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir patiesi, precīzi un pareizi, un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus vai nepatiesus datus.

Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus par laiku, kamēr Jūs atrodaties Mūsu viesnīcas teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu drošības, kā arī īpašuma aizsardzības nolūkos. Informācijas zīmes par videonovērošanu ir izvietotas Jums redzamās vietās. Izvēloties apmeklēt šīs vietas Jūs piekrītat personas datu apstrādei šādā kārtībā. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 30 dienām.

Personas datu veidi
– Biometrijas dati (sejas digitālais attēls)

Datu apstrādes likumiskais pamats saskaņā ar VDAR
– Mūsu un mūsu klientu leģitīmā interese – VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts;
– Jūsu piekrišana – VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts.

Reklāma/informatīvie materiāli

Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem Mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko Mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus.

Personas datu veidi
– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
– Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

Datu apstrādes likumiskais pamats saskaņā ar VDAR
Jūsu piekrišana – VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts.

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu darbības vietnē, saglabā pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var tikt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Mūsu tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Mūsu tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 

Ja Jūs vēlaties, lai mūsu tīmekļa vietne neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Personas datu veidi
– Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika

Juridiskais pamats
– Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija) – VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts;

– leģitīmās intereses – VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts

No kādiem avotiem mēs savācam personasdatus?

Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī tad, kad Jūs apmeklējat Mūsu viesnīcas teritoriju (videonovērošana) vai Mūsu mājaslapu (sīkdatnes), kā arī Jums piesakoties reklāmas un informatīvo materiālu saņemšanai.

Sadarbības partneri

Ja Jūs veiksiet Mūsu pakalpojuma pasūtīšanu caur Mūsu sadarbības partneriem (piemēram, Booking.com, tūrisma aģentiem, operatoriem), no šiem sadarbības partneriem mēs iegūsim datus, lai nodrošinātu Mūsu pakalpojuma sniegšanu Jums.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums (piemēram, lai nodrošinātu naktsmītnes rezervāciju), Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums ārpakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visus ārpakalpojuma sniedzējus (personas datu apstrādātājus), kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai ārpakalpojuma sniedzēji pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un uzturot juridiskas prasības.

 

Personas datu nodošana ārpus EiropasSavienības un Eiropas Ekonomiskās zonas(ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.
Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamats, proti, lai izpildītu likuma pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai arī citos atsevišķos gadījumos.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad personas datu uzglabāšanas termiņš ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas datu nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas. Mūsu personāls ir apmācīts drošām datu apstrādes darbībām.
Tomēr, Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ. Mēs nevaram dot absolūtu garantiju personas datu drošumam situācijās, kad notiek datu aizsardzības incidents neprognozējama cilvēciskā faktora ietekmē.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neskar tās datu apstrādes darbības, kas notika pirms Jūsu piekrišanas atsaukuma.

Iebildums pret datu apstrādi reklāmas nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi reklāmas piegādes nolūkiem.

Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko veicam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums uzliek Mums pienākumu noteiktu termiņu saglabāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet Mums rakstveida iesniegumu.

Ar ko varu sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi par datu apstrādi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Sazinieties ar mums, ja jūsu informācija vai izvēle ir mainīta:
Ja vēlāties pārtraukt no mums saņemt informāciju vai mainīt personiskus iestatījumus un nevēlaties, lai mēs nosūtītu jums pieprasīto informāciju, vai ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, informējiet, sazinoties ar Mums.

Datu pārziņa kontaktinformācija
SIA “Aurinko Jurmala”
Adrese: Smilšu iela 6, Jūrmala, LV-2015, Latvija
E-pasts: info@villalettonia.com
Informatīvais tālrunis: +371 23378507